Mimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może podejmować pewne czynności związane z prowadzoną firmą.

Rozliczenie sprzedaży środków trwałych w okresie zawieszenia działalności

Przedsiębiorca, mimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może podejmować pewne czynności związane z prowadzoną firmą. Mówi o tym art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.).

przedsiębiorca m.in. ma prawo:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności,
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności.

Jeżeli więc przedsiębiorca zamierza sprzedać środek trwały, nie musi w tym celu "odwieszać" działalności. Aby prawidłowo ustalić dochód/stratę z takiej transakcji, należy m.in. prawidłowo ustalić koszty, w tym wysokość odpisów amortyzacyjnych dokonanych do czasu zbycia składnika majątku.

więcej na http://www.gofin.pl/17,1,61,174773,Rozliczenie-sprzedaz1y-s1rodko1w,podatkowe-rozliczenie-sprzedazy-srodka-trwalego-dokonanej.html

zawieszenie działalnościśrodki trwałezbywanie środków trwałych