Prywatny samochód w działalności gospodarczej.

W działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane prywatne samochody przedsiębiorców, tj. niebędące składnikami majątku firmy. Do celów służbowych (w jazdach lokalnych i zamiejscowych) również pracownicy użytkują własne auta. W obu przypadkach wydatki związane z ich używaniem na potrzeby firmowe stanowią koszty uzyskania przychodów, ale po spełnieniu określonych ustawowych wymogów.

więcej na http://www.podatki.gofin.pl/17,2,61,128777,prywatny-samochod-w-dzialalnosci-gospodarczej.html

prywatny samochódkoszty uzyskania przychodów