Dowody księgowe - zakup udokumentowany paragonem

Czy w przypadku braku możliwości uzyskania faktury można odnosić w koszty wydatki udokumentowane paragonami fiskalnymi? Czy taki paragon można uznać za fakturę uproszczoną?

Aby dany dokument mógł zostać uznany za dowód księgowy do celów bilansowych musi zawierać co najmniej elementy określone w art. 21 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych w art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości. Jeśli paragon będzie zawierał dane wymagane prawem bilansowym można na jego podstawie wprowadzić daną operację gospodarczą do ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości nie wymaga, aby dowód księgowy zawierał NIP nabywcy. W przypadku braku możliwości uzyskania faktury za dowód księgowy można uznać również paragon fiskalny nieuzupełniony o NIP nabywcy, jeżeli będzie posiadał elementy określone w ustawie o rachunkowości dla dowodu księgowego. Co istotne VAT z takiego paragonu (tj. bez NIP nabywcy) nie będzie jednak podlegał odliczeniu.

Więcej http://www.rachunkowosc.gofin.pl/17,1,85,172490,dowody-ksiegowe-zakup-udokumentowany-wylacznie-paragonem.html

dowody księgoweparagonkosztyparagon fiskalnyfaktura uproszczona